JCA dekok
Home

GEP Regenwaterinfiltratie

Als men regenwaterinfiltratie als oplossing ziet kan men daarvoor een installatie van ons krijgen. Met GEP regenwaterinfiltratie is het mogelijk om regenwater geleidelijk aan de bodem in laten afvoeren. Daarbij kan een infiltratie box helpen evenals andere middelen die toegespitst zijn op het laten infiltreren van hemelwater in de bodem. Deze onderdelen zijn speciaal ontwikkeld om dergelijk water op een verstandige manier kwijt te kunnen.

Door een matrix met een box in de grond te creëren is het mogelijk om voor regenwaterinfiltratie te zorgen. Daarop kan een regenpijp geplaatst worden die alles in de bodem loost. Wil men dit voor lange duur effectief laten werken is er een bladfilter nodig. Tevens is een zandfilter ook erg nuttig. Deze filters voorkomen dat de constructie onder de grond dichtslibt met organisch materiaal en met zand. Neem daarom een GEP regenwaterinfiltratie installatie en zorg dat u er nog jaren profijt van hebt.

Installaties voor regenwaterinfiltratie

Wil men een regenwaterinfiltratie van GEP dan kunt u op topkwaliteit rekenen. Met de infiltratie boxen van enkele tientallen tot honderden liters is het mogelijk om op een natuurlijke wijze het regenwater af te laten voeren. Men hoeft daarvoor eerst slechts het hemelwater af te koppelen vanaf de regenpijp of dakgoot. In combinatie met andere middelen zoals de infiltratiefilters is het mogelijk om ervoor te zorgen dat het regenwatersysteem voor geruime tijd gebruikt kan worden. Men voorkomt ermee dat regenwaterinfiltratie onmogelijk wordt gemaakt door obstructieve blaadjes en zand. Wanneer dit vroegtijdig in het buizenstelsel wordt opgevangen zal dit niet in infiltratie box belanden waardoor deze op den duur niet dicht zal slibben. Wilt u ook regenwaterinfiltratie gebruiken om het regenwater af te koppelen en af te voeren in de bodem? Dan kunt u met onze installaties aan de slag.

Meer te weten komen over regenwaterinfiltratie

Mocht u meer te weten willen komen over GEP regenwaterinfiltratie dan kunt u bij ons terecht. We bieden u een groot scala aan oplossingen voor allerlei situaties en problemen in en om het huis met betrekking tot water. Zo zijn er nog drainageplaten en retentie- en buffertanks om op een passende manier met hemelwater om te gaan. Wil men dus alles te weten willen komen over regenwaterinfiltratie kom dan naar ons toe.