JCA dekok
Home

VVE beheer in Amsterdam

 

Een VVE heeft verschillende taken die ze moeten doen. Het verschilt per VVE hoeveel ze exact moeten doen. Dit hangt af van de grootte van het pand en de locatie. Een VVE Amsterdam zal zich bijvoorbeeld aan veel meer moeten houden van een vereniging van eigenaren in Warfstermolen. Ook het aantal eigenaren in het pand speelt een rol. Als er meer eigenaren zijn, is het pand over het algemeen ook groter en moet er meer onderhoud gedaan worden.

Vergadering van eigenaars

Eigenaren van panden in een gebouw houden eens in de zoveel tijd een vergadering. Hierbij bespreken ze wat er sinds de vorige vergadering gebeurd is en wat er allemaal moet gebeuren. Daarnaast wordt besproken wat er goed gaat en wat er beter kan. Er wordt altijd een voorzitter van de vergadering benoemd door de leden zelf. De voorzitter leidt de vergadering vervolgens. Er is ook een bestuur aanwezig, welke meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft dan de normale leden van de vereniging van eigenaren.

Taken VVE

Een bestuur heeft verscheidene taken. Deze bevatten onder andere het opstellen van de jaarstukken, het maken van een begroting, het uitzoeken en afsluiten van verzekeringen, het beheren van financiën, een meerjarenonderhoudsplan opstellen, het incasseren van periodieke bijdragen en beslissingen nemen over het onderhoud aan gemeenschappelijke ruimtes en zaken. Daarnaast wordt van het bestuur verwacht dat ze alle bewoners kennen en hiervan een overzicht bijhouden. Een bestuur van een vereniging van eigenaren heeft dus erg veel taken, die veel tijd kunnen kosten. Niet elk gebouw heeft echter een bestuur dat genoeg tijd heeft om aan alle verplichtingen te voldoen en dat zich aan een meerjarenonderhoudsplan kan houden.

VVE Amsterdam

Voor een VVE in Amsterdam kan het een goed idee zijn om het beheer van het gebouw over te laten aan De Amsterdamse VVE Beheerder. Deze VVE beheerder kan een deel van de taken overnemen van de vereniging van eigenaren of zelfs alle taken en een meerjarenonderhoudsplan opstellen. Om zorgeloos eigenaar te kunnen zijn van een appartement kun je dus het beste contact opnemen met De Amsterdamse VVE beheerder.