JCA dekok
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Amsterdam, 4 oktober 2019

Deze week hebben we aandacht voor Outplacementbureau Werkcontact, bedrijf dat zich toelegt op:

Individueel outplacement van werkzoekenden van 45 jaar en ouder ofwel individuele begeleiding naar ander werk van werknemers van 45 jaar en ouder van wie de arbeidsplaats op korte termijn zal komen te vervallen.

Werkcontact heeft daarbij nadrukkelijk oog voor het grote belang dat de individuele werkzoekende heeft bij het snel (her-) vinden van een passende baan. Daarnaast heeft ook de maatschappij als geheel er belang bij dat werkzoekenden weer snel aan het werk kunnen. Er is immers een vermogen aan kennis en ervaring in deze werkzoekenden opgeslagen dat anders ongebruikt aan de kant blijft staan. Vooral werkzoekenden in de leeftijdsgroep 45 + hebben bij hun zoektocht naar werk nogal eens te maken met vooroordelen.

Werkwijze outplacement

Outplacementbureau Werkcontact wil bij werkgevers deze vooroordelen wegnemen en laten zien dat in deze leeftijdsgroep met name veel kennis, ervaring en motivatie aanwezig is. Daardoor is deze groep werkzoekenden juist bijzonder  waardevol voor een onderneming.

Door een actieve en doelgerichte aanpak bij outplacement van werkzoekenden in de leeftijdsgroep 45 + wil Werkcontact een verbinding vormen tussen deze groep werkzoekenden en een goede baan in het bedrijfsleven of de overheid.

Herkomst Outplacement

Outplacement is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Het is de jaren 80 ontstaan oorspronkelijk maakte vooral ontslagen managers er gebruik van. Vaak werd het als extra voorziening in een vertrekregeling opgenomen. Ook vandaag de dag maakt outplacement vaak onderdeel uit van de vertrekregeling van een ontslagen medewerker. Middels een vaststellingsovereenkomst wordt het beschikbare bedrag voor outplacement bepaald. Meestal ligt het budget voor outplacement tussen de 3000 en 5000 Euro, al komen lagere en hogere bedragen ook voor.

Het succespercentage van outplacement is hoog, maar uiteindelijk is de werknemer altijd zelf verantwoordelijk voor het succes.

Werkgebied

Werkcontact is werkzaam in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord- Brabant, Overijssel, Utrecht en Zeeland.

 

https://www.outplacementbureau.nl