JCA dekok
Home

Kiezen voor een grotere binnendeur

Niet iedereen vindt het even prettig: een grote binnendeur in huis. Immers, het gewicht van zo’n deur is vaak een stuk groter. De binnendeur is een stuk minder gemakkelijk te veroveren bovendien moet men rekening houden met de brandwerendheid. Maar, er zijn ook genoeg mogelijkheden bij het kiezen voor een grotere binnendeur!

 

Wel is het belangrijk het Bouwbesluit in ogenschouw te nemen. Het is niet zomaar toegestaan een willekeurige deur in huis te plaatsen. De veiligheid mag immers niet in het geding komen!

 

Bouwbesluit

Er gelden vaak regels voor de afmeting van een deur. Deze regels zijn vastgelegd in het zogenoemde Bouwbesluit. Ten eerste is nergens in een Bouwbesluit iets terug te vinden over een maximum deurmaat, alleen over een minimum. Men spreekt in zo’n besluit vaak niet over een netto deurmaat, maar over de vrije doorgang. Dat betekent: de ruimte die er is als de deur open is, in zowel de breedte als de hoogte. Deze mag niet zomaar beperkt worden.

 

Hoe groot deze vrije doorgang precies is, hangt sterk af van de deur en het kozijn. Een simpele rekensom: als de vrije doorgang 0,85 bij 2,3 meter moet zijn, dan is een deurmaat van 930 bij 2315 mm vaak al toereikend. Bij het bouwen van nieuwbouw is deze eis doorgaans de standaard. Het is dus toegestaan een grotere deur in huis te plaatsen, maar een kleinere deur plaatsen mag volgens het Bouwbesluit niet.

 

Waarom een grotere binnendeur?
Er zijn verschillende redenen om een grotere binnendeur te nemen. Bijvoorbeeld als de doorgang groter moet. Dat is handig in bijvoorbeeld een ziekenhuis of school, waar veel studenten in één keer door een doorgang moeten. Bovendien kan het ook een stilistische keuze zijn.

 

Het nadeel van een grote binnendeur

Een grotere binnendeur brengt ook een aantal consequenties met zich mee. Ten eerste is een grotere deur een stuk zwaarder en minder gemakkelijk te vervoeren. Bovendien neemt de belasting op de scharnieren toe. Daardoor krijgt de deur de neiging om te gaan hangen. De oplossing daarvoor is zwaardere, projectscharnieren mee te bestellen.

 

Let er ook op dat het kozijn waarin de deur komt te hangen, voldoende draagkracht moet hebben. Anders kan deze scheuren of op een andere manier bezwijken! Binnendeuren groot en klein kan u trouwens makkelijk online bestellen via de webshop van DeurenShop.com.