JCA dekok
Image default
Huishoudelijk

Hernieuwbare energie en haar mogelijkheden

Hernieuwbare energie, ook wel schone, groene of duurzame energie genoemd, is energie die wordt aangedreven door natuurlijke hulpbronnen waar we als planeet oneindig veel van hebben. Zonne-energie is bijvoorbeeld energie die wordt opgewekt door zonlicht door een zonnepaneel met meeuwenpinnen (https://www.zonnepanelenvogelvrij.nl/vogelpinnen/meeuwenpinnen/). Als de zon blijft schijnen, hebben we altijd een bron van zonlicht om deze groene energie uit op te wekken. Terwijl groene energie vaak wordt gezien als een moderne technologie, gebruiken we eigenlijk al heel lang natuurlijke hulpbronnen voor energie. Gebruik bijvoorbeeld de warmte van de zon om vuur te maken, of droge kleren, en wind om zeilen en windmolens aan te drijven.

In deze blogpost zullen we kijken naar de redenen waarom hernieuwbare energie zo belangrijk is voor onze toekomst.

Dus wat is het tegenovergestelde van hernieuwbare energie?

Niet-hernieuwbare energie, of vuile energie, is energie die wordt opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. In 2019 leverden niet-hernieuwbare brandstoffen ongeveer 80% van de totale energie in de wereld. In tegenstelling tot natuurlijke hulpbronnen, wordt voorspeld dat fossiele brandstoffen binnen de komende 40-60 jaar opraken, daarom is het vinden van een alternatieve energiebron essentieel. Het verbranden van fossiele brandstoffen draagt in hoge mate bij aan de opwarming van de aarde, omdat ze broeikasgassen en verontreinigende stoffen creëren die gevaarlijk zijn voor zowel onze ozonlaag als de gezondheid van de luchtwegen. De uitstoot van kooldioxide door het verbranden van kolen alleen al, is goed voor 44% van het wereldtotaal.

Het gebruik van fossiele brandstoffen kan zowel mens als milieu in gevaar brengen. Van grote olielozingen tot vlammen, niet-hernieuwbare brandstoffen vormen een bedreiging voor zowel de gezondheid van mens en dier als het leven. Omdat ze toegankelijk zijn door land te vernietigen om te mijnen.

Wat zijn de voordelen van hernieuwbare energie?

In tegenstelling tot het gebruik van eindige hulpbronnen die de planeet beschadigen en niet-hernieuwbare hulpbronnen zijn , Hernieuwbare energiebronnen zijn er in overvloed in de natuur. Aangezien hernieuwbare energie milieuvriendelijke vormen aanneemt, zoals: zonne-energie, waterkracht en windenergie, zijn het allemaal bronnen waarvan we een oneindige voorraad hebben!

2. Hernieuwbare energie is beter voor onze gezondheid

Veroorzaakt geen luchtvervuiling en werkt samen met de planeet. Duurzame energie, ook wel schone energie genoemd, is beter voor onze gezondheid. In een jaar produceert het VK in totaal 414,1 miljoen ton koolstofdioxide, wat leidt tot een stijging van het aantal sterfgevallen als gevolg van luchtvervuiling. Ongeveer 28.000 – 36.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar zijn het directe gevolg van luchtvervuiling in het VK. Door in 2050 over te gaan op 100% hernieuwbare energie, kunnen we de CO2-uitstoot met 70% verminderen. Door over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen kunnen we de hoeveelheid geproduceerde CO2 verminderen en daarmee het aantal sterfgevallen door luchtvervuiling verminderen.

3. Hernieuwbare energie is beter voor het milieu

Door onze energievoorziening te diversifiëren door middel van hernieuwbare energiebronnen, verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die bijdragen aan de opwarming van de aarde. De klimaatimpact De opwarming van de aarde gaat verder dan de mens, maar beïnvloedt ook het vermogen van de natuur om te overleven en te bloeien. In plaats van fossiele brandstoffen te gebruiken waarvoor we ecosystemen graven en vernietigen, zijn hernieuwbare energiebronnen duurzame en schone vormen van energie.

Ja, hernieuwbare energie is niet alleen goed voor het milieu, maar heeft ook economische voordelen. Bijvoorbeeld het vermogen om de werkgelegenheid te ondersteunen. De sector van de hernieuwbare energie creëert wereldwijd een aanzienlijk aantal banen. Volgens de IRENA waren er in 2017 10,3 miljoen mensen werkzaam in de hernieuwbare sector. En dit zal alleen maar stijgen.

Hernieuwbare energie wordt gebruikt om zowel elektriciteit als verwarming in uw huizen te leveren en is een goedkoper en vriendelijker alternatief voor fossiele brandstoffen. Hernieuwbare energie zoals zonne-energie, heeft ook de mogelijkheid om elektriciteit in eigen land tot 70% goedkoper te leveren. Hoewel de initiële kosten van veel hernieuwbare energiebronnen duur zijn, zijn ze, eenmaal geïmplementeerd, kosteneffectief met weinig onderhoud. Bovendien, aangezien hernieuwbare energiebronnen in alle uithoeken van de wereld beschikbaar zijn, hoeven ze niet te worden geïmporteerd. Nog meer geld en koolstofemissies besparen.

We kunnen het probleem van niet-duurzame energiebronnen bestrijden door verschillende soorten hernieuwbare energie te overwegen. Hernieuwbare energie is er in vele vormen, waarbij elk gebruik maakt van de natuurlijke elementen van het woord om ons heen. Voorbeelden van hernieuwbare energie zijn:

Zonne-energie: Hernieuwbare energie gemaakt door pakketten energie van de zon om te zetten in elektriciteit.

Windenergie: Hernieuwbare energie opgewekt door gebruik te maken van windenergie. De energie van de wind laat de wieken van een turbine draaien, die op zijn beurt een generator aandrijft om elektriciteit te maken.

Hydropower-energie: hernieuwbare energie die wordt opgewekt met behulp van kinetische energie van stromend water terwijl het stroomafwaarts beweegt. In wezen water gebruiken om uw huizen van stroom te voorzien.

Geothermische energie: Hernieuwbare energie opgewekt met warmte die vastzit in de bodem en stenen onder de grond.

Biomassa-energie: Hernieuwbare energie opgewekt of geproduceerd uit materialen zoals planten, hout en afval. Het is de beste manier om van je afval af te komen door het te recyclen tot energie om je huis van stroom te voorzien en door het afval dat naar stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen.

Kan ik hernieuwbare energie in mijn huis hebben?

Gewoon ja! Het in eigen land installeren van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen of een windturbine wordt vaak als de toekomst beschouwd. Het betekent dat u energie-onafhankelijker en milieuvriendelijker kunt zijn. Hier bij Deege Solar installeren we zonnepanelen zowel in eigen land als commercieel. Hernieuwbare energie is de energie van de toekomst, en vandaag overstappen zou betekenen dat je meehelpt aan een duurzamere energietransitie.

 

https://www.zonnepanelenvogelvrij.nl/vogelpinnen/dakgootborstel/